Czesne miesięczne: 290 zł

Opłata dla każdej z klas za cały miesiąc zajęć

Wpłat dokonujemy na konto
(zawsze przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu):

Rachunek bankowy RAMADY:
mBank nr 78 1140 2004 0000 3902 2993 6921

Z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika, Warsztaty Akademia Musicalowa lub na miejscu w recepcji studia. 
Kreator stron www - przetestuj!