Dziecięca klasa musicalowa dla uczestników wieku 7-12 lat.

Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu (łącznie 4h):


ŚRODA


17.25 – 18.25 Gra aktorska

18.30 – 19.30 Choreografia


CZWARTEK

16.00 – 17.00 Wokal

17.05 – 18.05 Wokal/Repertuar

Klasa musicalowa to wyjątkowa propozycja artystyczna dla dzieci, które pragną rozwijać się w szeroko pojętych kierunkach estradowych.

Dzieci mają możliwość poznania nowych środków ekspresji, pobudzania wyobraźni i inwencji twórczej, dzięki specjalnie opracowanemu programowi zajęć uwzględniającemu trzy główne blogi związane z musicalem tj. zajęcia taneczne, teatralne oraz wokalne. Kompozycja zajęć pozwala na kształtowanie szeroko pojętego warsztatu artystycznego i spełniania pasji scenicznych oraz rozwijania zdolności autoprezentacji. 

Zajęcia uczą samodzielnego podejmowania decyzji, umiejętności współpracy w grupie, poruszania się po scenie i zasad na niej obowiązujących, usprawniają kondycję fizyczną oraz poczucie rytmu i słuch muzyczny. Dziecko może poznać swoje mocne strony i nauczyć się je pielęgnować. W kolejnych etapach pracy wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności w pracy scenicznej.

Aspekty teatralne pozwalają na poszerzanie horyzontów myślowych, wpływają na kreatywne myślenie, wzbogacają osobowość dziecka i pozwalają na stałe obcowanie z kulturą. Musicalowa struktura zajęć pozwala przenieść się w wielowymiarową, artystyczną rzeczywistość, co jest szczególnie związane z naturalną potrzebą dziecka wyrażania się w różnych formach ekspresji.
Zajęcia grupy odbywają się przy 
ul. Sienkiewicza 21 (Centrum)

Akademia Tańca RAMADA
Kreator stron www - przetestuj!