Dziecięca grupa musicalowa obejmuje swym zakresem 
dzieci w wieku 8-10 lat. 

Zajęcia grupy odbywają się raz w tygodniu (sobota) z podziałem na blok teatralny, wokalny i taneczny (łącznie 4,5h).

Praca nad repertuarem będzie odbywała się także w wybrane piątki (popołudnia) lub niedziele.
Grupa musicalowa musicalowe to wyjątkowa propozycja artystyczna dla dzieci, które pragną rozwijać się w szeroko pojętych kierunkach estradowych.

Dzieci mają możliwość poznania nowych środków ekspresji, pobudzania wyobraźni i inwencji twórczej, dzięki specjalnie opracowanemu programowi zajęć uwzględniającemu trzy główne blogi związane z musicalem tj. zajęcia taneczne, teatralne oraz wokalne. Kompozycja zajęć pozwala
na kształtowanie szeroko pojętego warsztatu artystycznego i spełniania pasji scenicznych oraz rozwijania zdolności autoprezentacji. 

Zajęcia uczą samodzielnego podejmowania decyzji, umiejętności współpracy w grupie, poruszania się po scenie i zasad na niej obowiązujących, usprawniają kondycję fizyczną oraz poczucie rytmu i słuch muzyczny. Dziecko może poznać swoje mocne strony i nauczyć się
je pielęgnować. W kolejnych etapach pracy wykorzystuje swoją wiedzę
i umiejętności w pracy scenicznej.

Aspekty teatralne pozwalają na poszerzanie horyzontów myślowych, wpływają na kreatywne myślenie, wzbogacają osobowość dziecka
i pozwalają na stałe obcowanie z kulturą. Musicalowa struktura zajęć pozwala przenieść się w wielowymiarową, artystyczną rzeczywistość,
co jest szczególnie związane z naturalną potrzebą dziecka wyrażania się
w różnych formach ekspresji.
Zajęcia grupy odbywają się przy 
ul. Jodłowej 31 Niepubliczna Szkoła Baletowa
Kreator stron www - przetestuj!