Młodzieżowa grupa musicalowa obejmuje swym zakresem 
dzieci i młodzież w wieku 11-19 lat. 

Zajęcia stałe grupy odbywają się raz w tygodniu  (sobota)
z podziałem na blok teatralny, wokalny i taneczny (łącznie 4,5h).

Praca nad repertuarem będzie odbywała się także w wybrane piątki (popołudnia) lub niedziele.
Umiejętności zdobywane podczas zajęć to nie tylko okazja do poszerzania warsztatu technicznego i rozwijania artystycznych zdolności i pasji ale całościowy proces edukacyjny mający wpływ na takie sfery rozwoju
i płaszczyzny jak:

 • pobudzanie wyobraźni;
 • rozwój kreatywnego myślenia;
 • wzbogacenie intelektualne;
 • rozwijanie umiejętności twórczego rozwijania problemów
 • umiejętności pracy w grupie;
 • kształtowanie właściwych postaw;
 • rozwój pewności siebie i odwagi;
 • kształcenie słuchu, poczucia rytmu i zdolności autoprezentacji;
 • przełamywanie nieśmiałości, nabywanie umiejętności radzenia sobie
  z tremą;
 • rozbudzanie chęci twórczego działania i pracy artystycznej;
 • stymulowanie ogólnego rozwoju.
Zajęcia grupy odbywają się przy
ul. Jodłowej 31 Niepubliczna Szkoła Baletowa
Kreator stron www - przetestuj!