Młodzieżowa klasa musicalowa dla uczestników wieku 13-19 lat. 

Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu (łącznie 4h):

ŚRODA

17.25 – 18.25
Choreografia

18.30 – 19.30 Gra aktorska

CZWARTEK


16.00 – 17.00 Wokal

17.05 – 18.05 Wokal/Repertuar

Umiejętności zdobywane podczas zajęć to nie tylko okazja do poszerzania warsztatu technicznego i rozwijania artystycznych zdolności i pasji ale całościowy proces edukacyjny mający wpływ na takie sfery rozwoju
i płaszczyzny jak:

 • pobudzanie wyobraźni;
 • rozwój kreatywnego myślenia;
 • wzbogacenie intelektualne;
 • rozwijanie umiejętności twórczego rozwijania problemów
 • umiejętności pracy w grupie;
 • kształtowanie właściwych postaw;
 • rozwój pewności siebie i odwagi;
 • kształcenie słuchu, poczucia rytmu i zdolności autoprezentacji;
 • przełamywanie nieśmiałości, nabywanie umiejętności radzenia sobie
  z tremą;
 • rozbudzanie chęci twórczego działania i pracy artystycznej;
 • stymulowanie ogólnego rozwoju.
Zajęcia odbywają się przy
ul. Sienkiewicza 21 (Centrum)

Akademia Tańca RAMADA
Kreator stron www - przetestuj!